NIMA

NIMA Nederlands Instituut voor Marketing

NIMA is in 2014 gestart met het examineren van Online Marketing. Na een kwalificatie training zijn we met een 12 tal collega’s als examinatoren van het mondelinge gedeelte van start gegaan. Het NIMA staat echter niet stil en blijft in ontwikkeling. Vanaf 1 januari jongstleden is het NIMA een nieuwe weg ingeslagen daar waar het de NIMA Opleidingen betreft. Examens worden vanaf die datum namelijk direct gekoppeld aan de opleiding. De inschrijvingen voor het examen gaan ook via de geselecteerde opleiders. Dit bevordert het afronden van de opleiding. Momenteel worden er aanmerkelijk meer examens afgenomen.

Vaak communiceren studenten dat zij NIMA hebben gedaan maar hebben geen officieel NIMA diploma.

Ook blijkt uit een steekproef (2017) dat een derde van de onderzochte CV’s op LinkedIn ten onrechte een NIMA diploma vermeldt.

NIMA examen Online Marketing

De opleiding Nima Online Marketeer is ontwikkelt voor studenten en marketeers die zich verder willen verdiepen in Online Marketing.
Het niveau is EQF-5 van het Europees kwalificatie raamwerk. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Voor meer informatie en exameneisen per 1 januari 2019:

https://nima-f3ebkwxwvo6zb.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/07/NIMA-A2-Online-Marketing_exameneisen-per-2019.pdf

Erkende NIMA opleiders

Wil je ook het fel begeerde diploma halen en examen doen in Online Marketing? Via de bijgevoegde link kom je bij de erkende NIMA opleiders. Heel veel succes!

https://www.nima.nl/erkende-nima-opleiders/