NIMA

NIMA Nederlands Instituut voor Marketing

NIMA is een nieuwe weg ingeslagen daar waar het de NIMA Opleidingen betreft. Vanaf 1 januari 2019 worden examens direct gekoppeld aan de opleiding. Dit betekent dat de inschrijvingen voor het examen ook via de geselecteerde opleiders loopt.

De reden voor deze aanpassing is het verder waarborgen van de  kwaliteit doordat de samenwerking tussen NIMA en de geselecteerde Education Partners intensiever wordt. Verder bevordert het het daadwerkelijk afronden van de opleiding. In de huidige situatie kwam het geregeld voor dat studenten wél een opleiding tot NIMA A, B of C volgden, maar afzagen van een examen omdat deze los van de opleiding moest worden aangevraagd. Hierdoor communiceren voormalige studenten geregeld dat zij NIMA hebben gedaan, zonder werkelijk over een officieel NIMA Diploma te beschikken.

Uit een steekproef in 2017 bleek dat eenderde van de gelichte cv-s op LinkedIn ten onrechte vermeld dat een NIMA Diploma is behaald.

NIMA online marketing examen

De opleiding Nima Online Marketeer bevat twee examenmodules op EQF-niveau 5 van het Europees kwalificatieraamwerk.
Het examen is ontwikkeld voor marketeers die zich willen verdiepen in online marketing. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Voor meer informatie en exameneisen per 1 januari 2019:

https://nima-f3ebkwxwvo6zb.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/07/NIMA-A2-Online-Marketing_exameneisen-per-2019.pdf