NIMA: Nederlands Instituut voor Marketing

NIMA diploma

Online marketing examen

NIMA is in 2014 gestart met het examineren van Online Marketing. Na een kwalificatie training zijn we met 12 collega’s, als examinatoren van het mondelinge gedeelte, van start gegaan. Het NIMA staat echter niet stil en blijft volop in ontwikkeling.

Ivm de Corona maatregelen worden de mondelinge examens nu tijdelijk online afgenomen.

Vanaf 1 januari jongstleden is het NIMA een nieuwe weg ingeslagen daar waar het de NIMA Opleidingen betreft. Examens worden vanaf die datum namelijk direct gekoppeld aan de opleiding. De inschrijvingen voor het examen gaan ook via de geselecteerde opleiders. Dit bevordert het afronden van de opleiding. Momenteel worden er aanmerkelijk meer examens afgenomen. 

Vaak communiceren studenten dat zij NIMA hebben gedaan maar hebben geen officieel NIMA diploma. Ook blijkt uit een steekproef (2017) dat een derde van de onderzochte CV’s op LinkedIn ten onrechte een NIMA diploma vermeldt.

NIMA Online Marketing

De opleiding Nima Online Marketeer is ontwikkeld voor studenten en marketeers die zich verder willen verdiepen in Online Marketing.  Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. 

Erkende NIMA opleiders

Wil je ook het fel begeerde NIMA diploma halen en het Online Marketing examen doen?
Via de bijgevoegde link kom je bij de erkende NIMA opleiders. Heel veel succes!