NIMA: Nederlands Instituut voor Marketing

NIMA diploma

Online marketing examen

NIMA is in 2014 gestart met het examineren van Online Marketing. Na een kwalificatie training zijn we met 12 collega’s, als examinatoren van het mondelinge gedeelte, van start gegaan. Het NIMA staat echter niet stil en blijft volop in ontwikkeling.

Ivm de Corona maatregelen worden de mondelinge examens nu tijdelijk online afgenomen.

Vanaf 1 januari jongstleden is het instituut een nieuwe weg ingeslagen daar waar het de opleidingen betreft. Examens worden vanaf die datum namelijk direct gekoppeld aan de opleiding. De inschrijvingen voor het examen gaan ook via de geselecteerde opleiders. Dit bevordert het afronden van de opleiding. Momenteel worden er aanmerkelijk meer examens afgenomen. 

Vaak communiceren studenten dat zij een NIMA opleiding hebben gedaan maar hebben ze geen officieel  diploma. Ook blijkt uit een steekproef (2017) dat een derde van de onderzochte CV’s op LinkedIn ten onrechte een erkend diploma vermeldt.

NIMA Online Marketing

De opleiding Online Marketeer is ontwikkeld voor studenten en marketeers die zich verder willen verdiepen in Online Marketing.  Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. 

Erkende NIMA opleiders

Wil je ook het fel begeerde diploma halen en het Online Marketing examen doen?
Via de bijgevoegde link kom je bij de erkende  opleiders. Heel veel succes!