workshop Google Analytics

Praktische informatie:

Workshop Google Analytics
Datum: 6, 13, 20 of 27 september 2017.
Tijd: van 10.00 - 16.00 uur
Locatie: Fletcher hotel Paterswolde
De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers
De workshop is bestemd voor deelnemers die met het onderwerp weinig of geen ervaring hebben.
Kosten voor deelname € 570,- inclusief koffie/thee/lunch/fruit, exclusief btw.

Voordeel! Wanneer u zich vóór 1 juli aanmeldt geniet u een aanzienlijke korting.
Tot en met 1 juli bedraagt de investering voor deze workshop € 475,-

Profiteer van dit voordeel door u hier aan te melden:


Naam/Bedrijfsnaam*
Factuuradres:*
E-mail*
Aantal deelnemers*
Workshop september 2017*
Bericht

Door verzending van dit formulier bevestig ik mijn deelname aan de workshop Google Analytics. Ik verklaar dat ik niets van de werkwijze en verkregen informatie tijdens de workshop aan derden zal verspreiden. Tevens verklaar ik dat ik alle persoonlijke en zakelijke informatie van de overige deelnemers als vertrouwelijke informatie zal behandelen en niets over deze deelnemers, hun bedrijf of persoonlijke aangelegenheden naar buiten zal brengen.
Ik ontvang een factuur op het aangegeven factuuradres. De kosten van deelname worden door mij uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de workshop betaald.

Annuleringsvoorwaarden:
Een door ons ontvangen en getekend inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de workshop en tevens als acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd.

* Inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het inschrijfformulier volledig ingevuld is ontvangen;
* Inschrijving houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat de inschrijving is ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden;
* Wij zullen na ontvangst van het inschrijfformulier een bevestiging van inschrijving naar de deelnemer sturen alsmede additionele informatie betreffende de workshop en de locatie;
* De kosten van catering zijn inbegrepen;
* Bij annulering uiterlijk zeven dagen vóór aanvang van de workshop zijn € 50,- inschrijving- en administratiekosten verschuldigd.